image.privatno-obezbedjenje

Zakoni

Zakon o privatnom obezbedjneju

ZAKON o detektivskoj delatnosti

Kodeks profesionalne etike privatnog obezbedjenja

Zakon o oruzju i municiji

Zakon o komunalnoj policiji

Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Model Zakona o zastiti podataka o licnosti

Zakon o stanovanju i odrzavanju zgrada

 

 

Pravilnici

Pravilnik o nacinu primene ovlascenja sluzbenika obezbedjenja

PRAVILNIK o bližim uslovima za izdavanje ovlašćenja za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe

Pravilnik o programima i nacinu obavljanja strucne obuke za vrsenje poslova privatnog obezbedjneja

Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja

PRAVILNIK o stručnom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe

Pravilnik o uslovima za sprovodjenje strucne obuke

Pravilnik o nacinu upotrebe sredstava prinude u vrsenju poslova privatnog obezbedjenja

Pravilnik o nacinu vrsenja poslova tehnicke zastite i koriscenja tehnickih sredstava

PRAVILNIK o sadržini, izgledu i načinu upotrebe detektivske legitimacije

PRAVILNIK o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije službenika privatnog obezbeđenja

PRAVILNIK o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti

PRAVILNIK o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva

PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU ZA OBAVLJANJE DETEKTIVSKE DELATNOSTI I FIZIČKO-TEHNIČKIM MERAMA ZA ČUVANJE ZBIRKI PODATAKA I DRUGIH EVIDENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu ugostiteljskih objekata od pozara - 2019 

UREDBU o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama

UREDBU o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite

 

Publikacije

 

Analiza granice neuobicajeno niske cene usluga fizicke zastite objekta u 2020 - Privredna Komora Srbije

e-Bilten 2020

Novi-stari izazovi privatnog sektora bezbednosti u Srbiji

Privatni sektor bezbednosti u Jugoistočnoj Evropi – pretnja ili stub bezbednosti? Slučaj Srbija

Porodicni prirucnik za ponasanje u vanrednim situacijama

Prirucnik - Odabir najbolje vrednosti

Analiza granice neuobicajeno niske cene

Prirucnik za delovanje Saveta za bezbednost u gradovima i opstinama

Vodic za bezbedno detinjstvo (preuzeto sa sajta MUP-a) 

Stav gradjana prema radu policije - 2014 (preuzeto sa sajta MUP-a)

 

 

Korisni dokumenti

Akreditovani centri za obuku

OBRAZAC - Zahtev za dobijanje ovlašćenja za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

FOND ISPITNIH PITANјA PO PROGRAMU OBUKE ZA VRŠENјE POSLOVA PROCENE RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

FOND ISPITNIH PITANјA PO PROGRAMU OBUKE ZA VRŠENјE POSLOVA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE

FOND ISPITNIH PITANјA PO PROGRAMU OBUKE ZA VRŠENјE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE

FOND ISPITNIH PITANјA PO PROGRAMU OBUKE ZA VRŠENјE POSLOVA PLANIRANјA, PROJEKTOVANјA I NADZORA NAD IZVODJENJEM SISTEMA TEHNICKE ZASTITE

FOND ISPITNIH PITANјA PO PROGRAMU OBUKE ZA VRŠENјE POSLOVA MONTAŽE, PUŠTANјA U RAD, ODRZAVANJA SISTEMA TEHNICKE ZASTITE I OBUKE KORISNIKA

FOND ISPITNIH PITANjA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA DETEKTIVE

Licencirane firme (firme koje poseduju neku od licenci)

Broj pregleda članaka
1442149
Danas149
Ove sedmice1153
Ovog meseca9101

2023-11-29