image.privatno-obezbedjenje

     Ministar dr. Nebojsa Stefanovic je 12. marta 2019. godine potpisao novi "Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu ugostiteljskih objekata od pozara". Novi pravilnik je stupio na snagu 30. marta tako da je stari pravilnik iz 2015. prestao da vazi. 

     Po clanu 53. novog pravilnika, od danas 29/04/2019. godine svi ugostiteljski objekti moraju sprovesti organizacione mere iz clana 48 do 51.

     Koje su to mere?

XI. ОРГАНИЗАЦИОНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Члан 48.

Запослена лица у угоститељском објекту морају бити упозната са прописаним мерама заштите од пожара, у складу са прописима којима је уређена област заштите од пожара.

Поред захтева из става 1. овог члана запослена лица у зависности од намене објекта морају знати:

1) да спроведу поступак ефикасне евакуације лица из било ког дела простора угоститељског објекта у безбедан простор;

2) да исправно употребе апарате за почетно гашење пожара;

3) да активирају систем за дојаву пожара и да искључе примарни извор напајања угоститељског објекта енергентима (гас и струја);

4) да искључе систем за вентилацију.

Одговорно лице угоститељског објекта одговорно је за спровођење одредби из овог члана.

Оспособљавање и провера знања из става 1. овог члана обављају се у складу са прописима којима је уређена област заштите од пожара.

Члан 49.

У угоститељском објекту односно простору у којем се поред услуга исхране и пића пружају и услуге забаве (диско бар, дансинг бар, диско клуб, кабаре бар и сл.) у којем истовремено борави више од 150 лица мора се за време трајања забаве ангажовати пожарни спасилац, а на сваких следећих 300 лица обезбеђује се још по један спасилац.

У сваком угоститељском објекту на улазу морају бити видно истакнути подаци о прибављеним дозволама и сагласностима сходно прописима којима се уређује изградња објеката и прописима којима се уређује заштита од пожара, као и подаци о максимално дозвољеном броју лица која могу безбедно боравити у објекту.

У угоститељском објекту односно простору из става 1. овог члана мора се обезбедити стална контрола броја лица у простору која не сме ни у ком тренутку бити већа од максимално дозвољеног броја лица.

Члан 50.

Сви запослени у угоститељском објекту у којем истовремено може боравити више од 100 лица морају најмање једном годишње, учествовати у вежби евакуације и вежби употребе средстава за гашење пожара у објекту у којем су запослени.

О учествовању запослених на вежбама из става 1. овог члана води се евиденција.

Одговорно лице угоститељског објекта одговорно је за спровођење одредби из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 51.

Запосленима у угоститељском објекту и пожарним спасиоцима морају у сваком тренутку бити доступне просторије у којима се налазе:

1) централе за дојаву пожара;

2) главни прекидач за искључење напајања објекта електричном енергијом;

3) уређаји за искључење система вентилације;

4) уређаји за управљање радом стабилних система за гашење пожара;

5) уређаји за подизање притиска воде у хидрантској мрежи.

 

Novi pravilnik mozete naci u delu "Zakoni, pravilnici i drugi dokumenti" ili direktno klikom na vezu "Novi pravilnik o tehnickim normativima za zastitu ugostiteljskih objekata od pozara"

Samo registrovani clan ima pravo postavljanja komentara

Broj pregleda članaka
1442156
Danas161
Ove sedmice1165
Ovog meseca9113

2023-11-29